A bird flies above a benchOpenBenches

Långbänken
uppförd 2014 av
Cementa, Fortum och Skansen
Design: Stina Lindholm, Skulpturfabriken
Material: terrazzobetong, betong, stål
Uppvärmning: returvatten från fjärrvärmen

Close-up of the inscription

Creative Commons Attribution Share-alike 15th Aug 2019
Apple iPhone XS Max ℅ ukmoose

Long shot of the bench

Creative Commons Attribution Share-alike 15th Aug 2019
Apple iPhone XS Max ℅ ukmoose

View from the bench

Creative Commons Attribution Share-alike 15th Aug 2019
Apple iPhone XS Max ℅ ukmoose

115 21 Stockholm, Sweden
🌍 Benches near this + Add new bench ✏️ Edit this bench

📍 Benches near me