OpenBenches

A map of 30,082 memorial benches - added by people like you

+ Add bench

25 Benches near "Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom"

 1. "Fi yw'r person gorau dwi'n ei nabod" "I'm the best person I know" Peter Cronin
  St Fagans National Museum of History, Michaelston Road, Cardiff, United Kingdom
 2. PRYNWYD CYDAG ARIAN RHODDION DIOLCH PURCHASED THANKS TO MONEY RAISED BY DONATIONS
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 3. PRYNWYD GYDAG ARIAN RHODDION DIOL CH PURCHASED THANKS TO MONEY RAISED BY DONATIONS
  St Fagans National Museum of History, Michaelston Road, Cardiff, United Kingdom
 4. CHANGE STEP NEWID CAM Gosodwyd yn 2016 gan Gyn-filwyr Newid Cam, er cof am eu cyfoedion coll Installed here in 2016 by Change Step Veterans, in memory of fallen comrades ARMED FORCES COVENANT
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 5. Er Cof Annwyl am Marie Lloyd (gynt Edge) o Drecelyn 17.06.46 - 23.06.03
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 6. ER COF ANNWYL AM / IN LOVING MEMORY OF KEN & DOROTHY WATSON OEDD WRTH EU BODD YMA / WHO LOVED THIS PLACE
  St Fagans National Museum of History, Michaelston Road, Cardiff, United Kingdom
 7. In Loving Memory of Marie Lloyd (née Edge) of Newbridge 17.05.46 - 23.06.03
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 8. Nora & Ambrose Gyda'i Gilydd Eto Together Again 2013
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 9. Ex cof am / In memory of Christina Evans 1915 - 2004 Canwyd yn Nhonypardy / Born at Tonypandy
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 10. Er cof annwyl am In fond memory of S. Minwel Tibbott a'i chyfraniad i and her contribution to ddatblygiad yr Amgueddfa hon the development of this Museum
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 11. Gethyn ARFON Williams 28/10/81 - 30/06/20 Gwr/Husband, Tad/Father, Brawd/Brother
  St Fagans National Museum of History, St Fagans Drive, St Fagans, St. Fagans, Cardiff, Cymru / Wales, United Kingdom
 12. Er cof annwyl am In loving memory of Hettie Hearn 1921 - 2019 Mam a Mamgu Cariadus iawn Much-loved Mother and Grandmother
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 13. Trevor Dimond Pen Arddwr yn Amgueddfa Werin Cymru / Head Gardener at St. Fagans 1949-79 Cofir yn annwyl amdano gan ei wyres ar teulu Dearly remembered by his granddaughter and family
  St Fagans National Museum of History, St Fagans Drive, St Fagans, St. Fagans, Cardiff, Cymru / Wales, United Kingdom
 14. Er Cof Annwyl am / In Loving Memory of Eluned Alexander 29.03.55- 12.06.10 Cariad bythol Love you always
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 15. Er Cof Annwyl am In Loving Memory of Peter Leslie Winters 26.02.1944 - 17.08.2009 Bydd byw yn ein calonnau Forever in our hearts
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 16. PRESENTED TO THE WELSH FOLK MUSEUM BY THE HISTORIC HOUSES ASSOCIATION FOR WALES ON THE OCCASION OF ITS ANNUAL GENERAL MEETING AT ST. FAGAN'S CASTLE 22 MAY 1980 RHODD I AMGUEDDFA WERIN CYMRU GAN GYMDEITHAS TAI HANESYDDOL CYMRU AR ACHLYSUR El GYFARFOD BLYNYDDOL YNG NGHASTELL SAIN FFAGAN MAI 22 1980
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 17. Er cof annwyl am / In loving memory of Malcolm & Penny Braun
  The Rosery, Greenwood Lane, Cardiff, United Kingdom
 18. Er Cof Annwyl em Mam Mrs. Gwladys Thomas Cwmaman, Aberdar 1910 - 2002
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 19. Cyflwynwyd y fainc hon drwy garedigrwydd Burcls This bench kindly donated by Barclays
  St Fagans National Museum of History, Crofft-Y-Genau Road, Cardiff, United Kingdom
 20. Linda Thorpe 7.2.1959 - 25.7.2016 Chi oedd y byd i ni To the world you were one person, To us you were the world
  St Fagans National Museum of History, St Fagans Drive, St Fagans, St. Fagans, Cardiff, Cymru / Wales, United Kingdom
🔀 Random bench
📍 Benches near me
🥰 Support OpenBenches